Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) is de exclusieve eigendom van FrieslandCampina Belgium NV, gevestigd in België. Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in België of Luxemburg bevinden.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

FrieslandCampina kan deze voorwaarden en de inhoud van de website op ieder gewenst moment wijzigen of corrigeren, de aangepaste versie wordt onmiddellijk van toepassing zodra op de website geplaatst.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. FrieslandCampina kan echter de juistheid of volledigheid van deze informatie niet waarborgen. Bijgevolg kan FrieslandCampina geen impliciete of expliciete waarborg geven in verband met de inhoud van deze site.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit FrieslandCampina, inclusief de aan ons verbonden ondernemingen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. FrieslandCampina biedt geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten.

FrieslandCampina wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden van één van de elementen van de sites of gekoppelde sites. De verwijzingen naar producten of diensten, kan niet gelden als aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van FrieslandCampina, aan haar verbonden bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden. Verder verwijzen we naar de toepasselijke regelgeving.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de verstrekte gegevens geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en ook niet anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. U gaat ermee akkoord FrieslandCampina, te vrijwaren en/of te verdedigen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, en/of schade die voortvloeien op uw inbreuk op deze voorwaarden of de inbreuk op een ander recht van derden.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Privacy

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacy Verklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze Privacy Verklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Indien de website verwijzingen bevat naar andere sites, impliceert dit niet dat wij instemmen met de inhoud van deze websites en impliceert de opname van deze websites geen enkele samenwerking tussen FrieslandCampina en de exploitanten van deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website of deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met:

FrieslandCampina Belgium NV
T.a.v. Consumentendienst Leef Lekker
Venecolaan 17
9880 Aalter

Diverse

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasselijk is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasselijkheid de geldigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.